Herkennen en voorkomen van eruptiestoornissen

View the english summary Open PDF (2.82 MB)

Eruptiestoornissen en daaraan gerelateerde problemen komen veel voor bij het blijvend gebit maar zelden bij het melkgebit. Voor het tijdig onderkennen van eruptiestoornissen is kennis van de normale gebitsontwikkeling onontbeerlijk. Eruptiestoornissen omvatten stoornissen waarbij de eruptie volledig uitblijft, vertraagd of onvolledig is of de normale eruptierichting is beïnvloed. Indien tijdig onderkend kunnen veel ongunstige gebitssituaties worden voorkomen of minder ernstig worden. Zo kan een dreigende impactie van blijvende cuspidaten worden verholpen door op het juiste moment de melkcuspidaat te extraheren, bij vergrote overbeten en dreigende dekbeten kan de lipinterferentie worden voorkomen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 8. a. Na prematuur verlies van een tweede mandibulaire melkmolaar kan de antagonist uitgroeien en daarmee migratie van de eerste blijvende mandibulaire molaar blokkeren.
Afb. 8. a. Na prematuur verlies van een tweede mandibulaire melkmolaar kan de antagonist uitgroeien en daarmee migratie van de eerste blijvende mandibulaire molaar blokkeren.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2014; 121: 203-208
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.04.13196
rubriek
Thema
thema
Tanderuptie
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd