Terminologie en vormen van eruptiestoornissen

View the english summary Open PDF (2.69 MB)

Eruptiestoornissen van gebitselementen zijn geen bijzonderheid; er worden veel variaties gezien en eruptiestoornissen kunnen de ontwikkeling van het tandkaakstelsel nadelig beïnvloeden. Oorzaken van eruptiestoornissen kunnen worden verdeeld in algemene en lokale factoren. Voor beide factoren geldt dat het klinische spectrum van eruptiestoornissen syndromale en niet-syndromale problemen omvat, variërend van vertraagde eruptie tot primair falen van eruptie. De volgende typen eruptiestoornissen worden onderscheiden: impactie, primaire retentie, secundaire retentie en primair falen van eruptie. Vroegtijdige herkenning en tijdige, adequate behandeling van de verschillende eruptiestoornissen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van nadelige effecten van eruptiestoornissen op de ontwikkeling van het gebit en het craniofaciale skelet.


fotoDe in de tekst genoemde afbeeldingen 1, 7, 9, 11 en 13 zijn beschikbaar op de NTvT website via de Multimedia bij dit artikel.

4 reacties

Helaas staan bij de Multimedia geen afbeeldingnummers vermeld: wat een gezoek is het zo!

J. Reijers - van Ewijk op vrijdag 2 mei 2014 om 16.05u

Geachte mevrouw Reijers, Hartelijk dank voor uw feedback als gebruiker van onze website. De redactie heeft dit probleem inmiddels ook opgemerkt en voorgelegd aan de bouwers van onze website. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

NTVT Redactie op maandag 5 mei 2014 om 10.05u

Maar die oplossing is nog niet gevonden?

B.J. Wietsma op donderdag 4 september 2014 om 01.09u

We zijn er nog mee bezig.

NTVT Redactie op donderdag 4 september 2014 om 14.09u

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb 4. Klinische beelden van een gefuseerd boventallig gebitselement met gebitselement 21 bij een 10-jarige jongen.
Afb 4. Klinische beelden van een gefuseerd boventallig gebitselement met gebitselement 21 bij een 10-jarige jongen.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2014; 121: 218-226
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.04.13200
rubriek
Thema
thema
Tanderuptie
Multimedia bij dit artikel

Afbeeldingen, foto's en tekeningen

Gerelateerd