Excerpten - mei 2014

Open PDF (2.56 MB)

Restauratieve tandheelkunde

  • Napijn bij klasse II-composietrestauraties
  • Hechtsterkte na speekselcontaminatie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  • Tandheelkundige implicaties van fibreuze dysplasie

Parodontologie

  • Titanium deeltjes en peri-implantitis

Preventieve tandheelkunde

  • Antimicrobiële activiteit van 2 mondspoelmiddelen op tongbeslag

Gerodontologie

  • Associatie van parodontitis met stenose van de coronaire arteriën
  • Vitamine D kan beschermen tegen parodontitis
  • Nauwelijks bijwerkingen van chloorhexidine op korte termijn

Materiaalkunde

  • Vergelijking van 9 adhesieven

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.