Eigenwijze incisieven?

View the english summary Open PDF (2.89 MB)

Een 43-jarige man, bekend met hypodontie, stoorde zich aan de uitgegroeide centrale incisieven. De gebitselementen lijken sinds de plaatsing van implantaten en kronen en bruggen steeds verder te zijn uitgegroeid. De geschiedenis laat echter zien dat ook in het verleden dit fenomeen zich al eens had voorgedaan. Drie mechanismen kunnen ten grondslag liggen aan de uitgroei, namelijk: voortschrijdende gelaatsgroei, overeruptie van beide centrale incisieven in de bovenkaak als gevolg van het ontbreken van antagonisten en relapse van de orthodontische behandeling als gevolg van onvoldoende mogelijkheid om de tandstand te retineren. Nadat eerst de centrale incisieven zodanig werden ingeslepen dat weer een acceptabele incisale lijn ontstond, werden de kronen op de frontelementen vervangen door porseleinen kronen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.