Eigenwijze incisieven?

View the english summary Open PDF (2.89 MB)

Een 43-jarige man, bekend met hypodontie, stoorde zich aan de uitgegroeide centrale incisieven. De gebitselementen lijken sinds de plaatsing van implantaten en kronen en bruggen steeds verder te zijn uitgegroeid. De geschiedenis laat echter zien dat ook in het verleden dit fenomeen zich al eens had voorgedaan. Drie mechanismen kunnen ten grondslag liggen aan de uitgroei, namelijk: voortschrijdende gelaatsgroei, overeruptie van beide centrale incisieven in de bovenkaak als gevolg van het ontbreken van antagonisten en relapse van de orthodontische behandeling als gevolg van onvoldoende mogelijkheid om de tandstand te retineren. Nadat eerst de centrale incisieven zodanig werden ingeslepen dat weer een acceptabele incisale lijn ontstond, werden de kronen op de frontelementen vervangen door porseleinen kronen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 3c. In 2012, 12 jaar na plaatsing van de implantaatgedragen bruggen in de bovenkaak, bleek dat de uitgroei van de centrale incisieven zich had doorgezet.
Afb. 3c. In 2012, 12 jaar na plaatsing van de implantaatgedragen bruggen in de bovenkaak, bleek dat de uitgroei van de centrale incisieven zich had doorgezet.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juli en augustus 2014; 121: 381-384
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.07/08.13218
rubriek
Casuïstiek
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd