Tandheelkunde en gezondheidsrecht 11. De tandarts en de civiele rechter: claims

View the english summary Open PDF (2.89 MB)

In tegenstelling tot het klachtrecht of het tuchtrecht kan een civiele rechter tandartsen veroordelen tot het schadeloos stellen van patiënten. Hiervoor moet er sprake zijn van schade, aansprakelijkheid en een causaal verband. Voor zowel het aannemen van aansprakelijkheid als van het causaal verband is van belang of een tandarts een relevante richtlijn of protocol heeft geschonden. Overigens zijn tandartsen niet alleen aansprakelijk voor eigen falen, maar in principe ook voor dat van hun werknemers. Afhankelijk van de situatie kunnen tandartsen ook aangesproken worden op het falen van een tandarts die als zzp’er in hun praktijk werkt. Voor ‘Amerikaanse toestanden’ hoeven Nederlandse tandartsen nog niet te vrezen, omdat het in Nederland toegekende smartengeld relatief laag is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Corbin/Hollandse Hoogte
Beeld: Corbin/Hollandse Hoogte
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd september 2014; 121: 454-459
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.09.14175
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd