Klasse V-restauraties na 7 jaar

Open PDF (3.83 MB)

Restauratieve tandheelkunde

In een experimenteel klinisch onderzoek werden klasse V-restauraties in niet-carieuze cervicale laesies vergeleken, die werden vervaardigd van een composiet of van een lichthardend glasionomeercement. Bij 30 patiënten werden van elk materiaal 35 restauraties vervaardigd, waarbij iedere patiënt 1 of meer restauratieparen ontving. De laesies werden niet geprepareerd. Restaureren vond plaats onder rubberdam. Composietrestauraties werden vervaardigd van Tetric Ceram™, na etsen, spoelen en hechten met Excite™. Restaureren met glasionomeercement vond plaats met Vitremer™. De restauraties werden afgewerkt na 1 week. Ze werden periodiek beoordeeld op retentie, randaansluiting, randverkleuring, contour en secundaire cariës. Na 7 jaar waren nog 51 restauraties beschikbaar voor evaluatie (66,6%). De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

 

Tetric Ceram™

Vitremer™

Retentie

52,0

88,5

Randaansluiting

69,2

87,0

Randverkleuring

100

100

Contour

92,3

91,3

Secundaire cariës

92,3

91,3

Tabel. Perfecte en acceptabele restauraties na 7 jaar (%).

De overlevingspercentages bedroegen voor Tetric Ceram™-restauraties 63,7% en voor Vitremer™-restauraties 95,8%. De onderzoekers stellen vast dat de glasionomeercementrestauraties superieur zijn ten opzichte van de composietrestauraties.

Bron

Fagundes TC, Barata TJ, Bresciani E, et al. Seven-year clinical performance of resin composite versus resin-modified glass ionomer restorations in noncarious cervical lesions. Oper Dent 2014; 39: 578-587.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.