Reparaties van composietrestauraties na 10 jaar

Open PDF (3.99 MB)

Restauratieve tandheelkunde

In een experimenteel klinisch onderzoek werden de resultaten vergeleken van vervangen of repareren van composietrestauraties met een tekortkoming. Bij 28 patiënten werden bij 50 restauraties secundaire cariës, randdefecten of een onderstaande contour aangetroffen. De restauraties werden verdeeld in 2 groepen: repareren (12 klasse I en 13 klasse II) en vervangen (13 klasse I en 12 klasse II). Repareren omvatte preparatie van het defect, applicatie van een adhesief (Adper Prompt L-Pop™) en restauratie (Filtek Supreme™). De maximale omvang van het defect was 3 mm. Vervangen van een restauratie omvatte het uitboren van de restauratie en het aanbrengen van een nieuwe restauratie met de genoemde materialen. Beoordeling vond plaats direct na de behandeling en na 10 jaar. De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

 

Repareren

Vervangen

 

A

B

C

A

B

C

Randaansluiting

36

60

4

35

65

0

Secundaire cariës

92

0

8

92

0

8

Contour

40

56

4

57

43

0

A = prefect; B = acceptabel; C = niet acceptabel.

Tab. Beoordeling na 10 jaar van composietrestauraties die waren gerepareerd of vervangen (%).

De verschillen tussen beide groepen waren niet significant. De onderzoekers concluderen dat repareren, wanneer geïndiceerd, de voorkeur heeft boven vervangen van een restauratie.

Bron

Fernández E, Martín J, Vildósola P, et al. Can repair increase the longevity of composite resins? Results of a 10-year clinical trial. J Dent 2015; 43: 279-286.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.