Antibiotica en infecties in de tandheelkundige praktijk

Boek

Open PDF (93.36 KB)

L. Abraham-Inpijn
Antibiotica en infecties. Antibiotica in de tandheelkundige praktijk
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016
132 bl. € 24,99
ISBN 978 90 368 0541 4

Jarenlang ongebreideld gebruik van antibiotica heeft tot resistentie geleid. Wereldwijd is het besef ontstaan dat het ontstaan van resistentie een bedreiging vormt in de infectiebestrijding. Ook in de tandheelkunde wordt vaak en regelmatig op onjuiste gronden een antibioticum voorgeschreven. Daarom is het zo goed dat over dit onderwerp een up-to-date tekstboek is verschenen dat is toegespitst op de tandheelkundige praktijk.

Het boek heeft 10 hoofdstukken die behoorlijk uitgebreid en toegepast voor de tandheelkunde het speelveld van antimicrobiële middelen, micro-organismen en infecties bespreken. Werking, resistentie, patiëntfactoren, indicatie en toepassing van antibiotica worden systematisch besproken. De indicatie tot antibioticaprofylaxe of het toepassen van een antibioticascherm worden aan de hand van afwijkingen en/of medicatiegebruik toegelicht. Ook wordt aangegeven wanneer antimicrobiële middelen níet zijn geïndiceerd. Daarbij is de recent, ná het verschijnen van dit boek, ontwikkelde richtlijn voor antibioticumgebruik bij gewrichtsprothesen nog niet opgenomen. Ieder hoofdstuk is voorzien van uitgebreide literatuurreferenties. Helaas ontbreekt een register.

Door de zorgvuldige benadering valt echter op dat er nog veel discussie blijft bestaan over de juiste toepassing van antibiotica. Derhalve was het voor de auteur lastig om een eenduidig advies voor de algemene praktijk vast te stellen. Wel wordt de lezer alle afwegingen om tot een goede keuze te komen goed voorgelegd.

Het boek is uitermate geschikt voor tandheelkundestudenten. Ook tandartsen en tandarts-specialisten die de veranderde inzichten op gebied van antibioticagebruik moeten toepassen zullen hiermee de benodigde kennis kunnen verkrijgen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.