Behandeling van peri-implantaire mucositits: air polishing versus ultrasoon

Open PDF (68.70 KB)

Implantologie

Vroege herkenning en het stellen van de juiste diagnose zijn van eminent belang voor de behandeling en toepassing van een preventief behandeltraject van peri-implantaire mucositis; het voorstadium van peri-implantitis. Eenduidigheid over de meest geschikte behandeling ontbreekt.

Het doel van dit gerandomiseerd klinisch onderzoek was de resultaten na het niet chirurgisch behandelen van peri-implantaire mucositis met gebruik van de airpolisher met glycinepoeder versus ultrasone reiniging te evalueren. De diagnose peri-implantaire mucositis werd gesteld wanneer de pocketdiepte ≥ 4 mm (0,2 N) was, als er sprake was van bloeden na sonderen en er röntgenologisch ≤ 2 mm botverlies aanwezig was, gemeten vanaf de implantaatschouder. In totaal werden 37 patiënten gerandomiseerd. De behandeling werd uitgevoerd op 0, 3 en 6 maanden waarna professionele supragingivale reiniging plaatsvond op 9 en 12 maanden. Klinische uitkomsten werden vergeleken na 12 maanden.

Een significant verschil (p < 0,05) in plaquescore werd waargenomen, zowel op implantaatniveau als gemeten voor de gehele dentitie, in beide groepen tussen 0 en 12 maanden. Ook het bloeden na sonderen op implantaatniveau was significant gereduceerd na 12 maanden voor beide groepen. Het percentage pockets ≥ 4 mm voor de groep behandeld met de air polisher met glycerinepoeder en de groep behandeld met ultrasone reiniging was na 12 maanden afgenomen met respectievelijk 13% en 20% (p < 0,001).

Niet-chirurgische behandeling van peri-implantaire mucositis met glycinepoeder air-polishing en ultrasoon reinigen is effectief in het verminderen van ontsteking en het aantal peri-implantaire pockets. Patiëntbetrokkenheid is hierop positief van invloed.

Bron

Riben-Grundstrom C, Norderyd O, André U, Renvert S. Treatment of peri-implant mucositis using a glycine powder air-polishing or ultrasonic device: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2015; 42: 462–469.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.