Hoe zinvol is restauratieve behandeling van het tijdelijk gebit?

View the english summary Lees het volledige artikel in pdf (inloggen vereist)

Te veel kinderen ontwikkelen carieuze laesies en vele laesies ontwikkelen zich tot een dentinecaviteit. In 2010 was minder dan 50% van de carieuze dentinecaviteiten in het tijdelijk gebit van 6-jarige kinderen in Nederland gerestaureerd. Door onderzoek is echter de noodzaak van het routinematig restaureren van caviteiten in de tijdelijke gebit op losse schroeven komen te staan. Huidige inzichten in de cariologie wijzen in de richting van een causale behandeling die gestoeld is op het reinigen van toegankelijke of van toegankelijk gemaakte carieuze dentinecaviteiten, eventueel gesteund door het aanbrengen van zilverdiamminefluoride. Het ultieme doel van een restauratie in het tijdelijk gebit is het mogelijk maken om biofilm van het tandoppervlak te verwijderen en infectie van de pulpa te voorkomen. Mocht restaureren in het tijdelijk gebit noodzakelijk zijn dan zullen mondzorgverleners, om behandel­angst te voorkomen, eerst moeten overwegen of het haalbaar is restauraties op een atraumatische manier te plaatsen, bijvoorbeeld door middel van de ART-methode of de Hall-techniek.

2 reacties

Is zilverdiamminefluoride verkrijgbaar in NL en onder welke productnaam?

N.E. Regtop - Rijnders op dinsdag 11 april 2017 om 02.04u

Uw vraag hebben wij voorgelegd aan auteur Frencken. Zijn reactie is: "Ik heb begrepen (uit derde bron) dat zilverfluoride in Europe niet officieel verkrijgbaar is; nog niet toegestaan. In de Verenigde Staten en Canada wel."

NTVT Redactie op vrijdag 19 mei 2017 om 15.05u

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.