Pulpotomie verhoogt de kans op postoperatieve pijnklachten

Open PDF (287.36 KB)

Het doel van dit retrospectieve onderzoek was directe postoperatieve pijnscores en de pijnbestrijding tijdens de recovery bij 90 kinderen (3 tot 7 jaar) te analyseren die onder algehele anesthesie restauratief werden behandeld met (n = 45) of zonder pulpotomie (ten minste 1) (n = 45). Aan de hand van The Wong-Baker gezichtenschaal werd de zelfgerapporteerde pijn en behoefte aan pijnbestrijding nagegaan. Het bleek dat 90% van de kinderen postoperatieve pijn ervaarde in verschillende graden van ernst. De directe postoperatieve pijnscores in de pulpotomiegroep bleken aanzienlijk hoger te zijn dan in controlegroep (p < 0,01). Gemiddeld duurden de behandelingen in de pulpotomiegroep (56,6 ± 18,5 minuten) langer dan in de controlegroep (41,8 ± 14,7 minuten). Het verschil was significant (p < 0,01). Ook was er gemiddeld significant meer tijd nodig voor de recovery in de pulpotomiegroep (17 ± 6,8 minuten) dan in de controlegroep (13,2 ± 5,6 minuten) (p < 0,01). In de pulpotomiegroep had 48% van de kinderen behoefte aan pijnbestrijding en in de controlegroep slechts 13% (p < 0,05). De onderzoekers vermelden dat pulpotomieën zeer frequent worden toegepast in de mondzorg voor kinderen. Overigens is dat volgens de Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen in strijd met de noodzaak (5% van de diepe cariëslaesies) daartoe.

Conclusie. Kinderen die 1 of meer pulpotomieën hadden ondergaan scoorden hoger op postoperatieve pijn en hadden meer behoefte aan postoperatieve pijnbestrijding tijdens de recovery dan kinderen in de controlegroep.

Bron

  • Keles S, Kocaturk O. Immediate postoperative pain and recovery time after pulpotomy performed under general anaesthesia in young children. Pain Res Manag 2017; 2017: 9781501

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.