Tandmeester op Schouwen-Duiveland

Lees het volledige artikel in pdf (inloggen vereist)

In 1759 plaatste Joseph Lehman een advertentie in de Middelbutgse Courant waarin hij aankondigde zijn waren, "Balzem en Calomyte", te verkopen op de kermis van Zierikzee. Enkele jaren later adverteerde dezelfde heer Lehman in de Haerlemse Courante, nu als Kies- en tandmeester en als genezer van geslachtsziekten. Lehman wordt gezien als eerste Tandmeester in Nedreland. In die tijd waren er veel ontwikkelingen in zowel wetgeving als de uitoefening van het tandheelkundig beroep. In 1811 kreeg de tandmeester officiële erkenning. Rondreizende tandmeesters  bezochten om de paar jaar Zierikzee om daar tijdens een kermis of jaarmarkt patiënten te behandelen. Meestal waren de behandelingen eenvoudig, alleen beter gesitueerden konden zich kunsttanden permitteren. Pas in 1913 vestigede zich een dagelijks spreekuur houdende tandarts op Schouuwen-Duiveland.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.