Behandelmodaliteiten bij hypodontie van laterale bovenincisieven

Prothetische tandheelkunde

Open PDF (128.74 KB)

Hypodontie van de laterale bovenincisief, zowel uni- als bilateraal komt veel voor en behandeling ervan vormt een uitdaging op psychologisch, functioneel en esthetisch vlak. Beoogd doel van de behandeling is het herstel van integriteit van de tandboog, verbetering van de esthetiek en het bevorderen van spraak en articulatie.

In dit artikel werd retrospectief onderzoek verricht naar de klinische uitkomsten van de verschillende behandelopties na 9 jaar follow-up, te weten: implantologie, een 3-delige metaal-porseleinbrug, een meerdelige metaal-porseleinbrug (waarin ook andere gebitselementen dan de laterale incisief waren vervangen), een glasvezelversterkte indirecte composietbrug, vervanging door de cuspidaat en een frameprothese.

De populatie bestond uit 129 volwassen patiënten tussen 18 en 60 jaar uit 1 tandartspraktijk met een in aanleg afwezig laterale incisief. Ze werden allemaal in 2008 behandeld. De analyse vond plaats na 9 jaar. Van de patiënten waren er 116 orthodontisch voorbehandeld. Alle patiënten werden minstens 1 keer per jaar gecontroleerd op gangbare klinische parameters. Het klinisch onderzoek werd door dezelfde onderzoeker uitgevoerd. De behandeling werd als succesvol gezien wanneer deze op esthetisch, biologisch en functioneel vlak, ongeacht eventuele reparaties, acceptabel was en de patiënt tevreden (succes). Succespercentages per behandelmodaliteit per jaar werden berekend en vergeleken tussen de groepen.

In het eerste tot derde jaar werd geen significant verschil in slagingspercentage gevonden tussen de verschillende behandelmodaliteiten. Na 9 jaar waren alle implantaatvoorzieningen en metaal-porseleinbruggen nog succesvol in functie. Dat gold voor 77% van de glasvezelversterkte bruggen, voor 74% van de metaal-porseleinbruggen, waar behalve de laterale incisief ook andere gebitselementen in waren vervangen, voor 68 % van de omgebouwde cuspidaten en voor 23% van de frameprotheses.

Conclusie. Bij hypodontie van de laterale bovenincisief leidde vervanging door een implantaat en een 3-delige metaal-porseleinbrug na 9 jaar tot de beste klinische resultaten en een frameprothese was het minst gunstig.

Bron

Rafalowicz B, Wagner L. Assessment of hypodontia treatment of maxillary lateral incisors in adult patients after 9 years of follow-up: A retrospective study. Int J Prosthodont 2019; 32: 9-13.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.