Glazuurdefecten in het melkgebit: prevalentie, locatie en geboortegewicht

Kindertandheelkunde

Open PDF (125.04 KB)

Glazuurdefecten variëren van opaciteiten tot hypoplasieën. De afwijkingen in glazuur spelen een rol bij de plaque-accumulatie en de aanwezigheid en progressie van cariës. Het doel van dit onderzoek was de prevalentie van de glazuurdefecten in het melkgebit vast te stellen en de relatie tot het geboortegewicht te onderzoeken.

De onderzoeksgroep bestond uit 827 kinderen van 2-5 jaar (405 jongens, 422 meisjes). Aan de hand van vaccinatiegegevens werd inzicht verkregen in demografische kenmerken (geslacht en leeftijd) en het geboortegewicht. De diagnose werd door 6 getrainde beoordelaars aan de hand van de criteria van Modified Developmental Defects Index (FDI 1992) gesteld, waarbij de opaciteiten en de hypoplasieën afzonderlijk werden genoteerd. De statistische analyse werd uitgevoerd aan de hand van de chi-kwadraat-, Mann-Whitney- en de Poisson-regressietest. De prevalentie van de glazuurdefecten was 55,1% (95% CI 51,6-58,5%), waarbij het aantal aangedane gebitselementen per kind varieerde van 0-13 (SD 1,67± 2,2). Het gemiddelde aantal aangedane gebitselementen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis was 3,0 ±2,2. Opaciteiten werden het meest gezien (50,4%), gevolgd door hypoplasieën (15,5%). De plaats van de verschillende glazuurdefecten varieerde. Opaciteiten werden vooral gezien op de tweede molaren, terwijl hypoplasieën overwegend op de cuspidaten en de tweede molaren voorkwamen. Kinderen met een laag geboortegewicht hadden geen grotere kans op verkleuringen (PR: 1,13; 95% CI 0,91-1,41), hypoplasieën (PR: 1,33; 95% CI 0,80-2,22) of glazuurdefecten (PR: 1,11; 95% CI 0,91-1,37).

Conclusie. De prevalentie van glazuurdefecten van melkelementen was hoog. De plaats van de verschillende defecten was ongelijkmatig verdeeld, maar werd vooral op de tweede molaren gezien. Een relatie tussen het geboortegewicht en glazuurdefecten in het melkgebit ontbrak.

Bron

Ruschel HC, Vargas-Ferreira F, Tovo MF, Kramer PF, Feldens CA. Developmental defects of enamel in primary teeth: highly prevalent, unevenly distributed in the oral cavity and not associated with birth weight. Eur Arch Paediatr Dent. 2019; 20: 241-248.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.