Interprofessionele samenwerking; de sleutel tot betere mondzorg voor (kwetsbare) ouderen

View the english summary Lees het volledige artikel in pdf (inloggen vereist)

Wereldwijd zijn mondaandoeningen een belangrijk probleem met soms ernstige gevolgen op zowel individueel als maatschappelijk vlak. Ondanks voldoende kennis over de wijze waarop deze problematiek voorkomen kan worden, blijkt het in praktijk brengen ervan niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een doelgroep als kwetsbare ouderen. Ongelijkheid in gezondheid, mede vergroot door ‘verkleuring’ en ‘vergrijzing’ van de samenleving, dient te worden aangepakt. Diversiteit in aanbod van zorg, afgestemd op de zorgnood van verschillende doelgroepen is noodzakelijk. Een andere uitdaging ligt bij het wegnemen van de barrières die (mond)zorgverleners ervaren bij het bieden van mondzorg bij kwetsbare ouderen. Om uitkomst te bieden voor bovenstaande kwesties is heroriëntering van de mondzorg nodig. Een meer op preventie georiënteerde zorg met een betalingssysteem dat dit ondersteunt moet het streefdoel zijn. Daarnaast moeten gezondheidsvaardigheden worden verbeterd door gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Voor optimalisering van de (mond)zorg is een model uitgewerkt voor interprofessionele samenwerking. Deze aanpak leidt tot toename van patiëntgecentreerde zorg en zet op die manier grotere stappen in de richting van een  gezondere samenleving.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2019; 126: 679-686
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2019.12.19078
rubriek
Thema
thema
Mondzorg voor kwetsbare ouderen
Bronnen
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd