×

AB-profylaxe na radiotherapie in het hoofd-halsgebied

DOI: 10.5177/ntvt.2019.10.19051 Bladzijden: 507-511

Thema

Radiotherapie in het hoofd-halsgebied heeft als neveneffect dat de doorbloeding en daarmee de afweer lokaal vermindert. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de bestraling kan onder andere hypoxie, hypocellular iteit en hypovasculariteit optreden, met een verhoogd infectie risico. Hyposalivatie, een veel voorkomend verschijnsel na radiotherapie, geeft een hogere gevoeligheid voor cariës. Om de mondgezondheid zoveel mogelijk op een aanvaardbaar peil te houden, wordt voorafgaand aan de radiotherapie het gebit gesaneerd. Niet vitale gebitselementen en gebitselementen met pathologie worden geëxtraheerd om toekomstige problemen te voorkomen. Toch zal na radiotherapie een tandheelkundige behandeling in het bestraalde gebied soms nodig zijn. Omdat het infectiegevaar zo groot is, en tot verlies van een deel van de kaak kan leiden, wordt voorafgaand aan invasieve behandelingen gestart met AB-profylaxe. In het algemeen wordt gekozen voor amoxicilline 500 mg 3dd gedurende 14 dagen. Na de behandeling dient controle op de wondgenezing door de specialist plaats te vinden.

Prophylaxis with antibiotics after radiotherapy in the head and neck area

A side effect of radiotherapy in the head and neck area is a reduction of the capillary blood flow and with it, a reduction in local defenses. Depending on the duration and intensity of the radiation, hypoxia, hypocellularity and hypovascularity, may occur, resulting in an increased risk of infection. Hyposalivation, a commonly occurring phenomenon after radiotherapy, leads to a higher caries sensitivity. To keep oral health at an acceptable level as much as possible, teeth are checked by a dentist prior to radiotherapy. Non-essential teeth and teeth with pathology are extracted, in order to prevent future problems. Dental treatment in the area treated with radiation will nevertheless sometimes be necessary after radiotherapy. Because the risk of infection is high and may result in the loss of part of the jaw, antibiotic prophylaxis is started prior to invasive treatment. In general, amoxicillin 500 mg 3dd 1 is chosen for 14 days. After treatment, wound healing should be checked by the specialist.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder