×

De relatie mondgezondheid en algemene gezondheid bij ouderen

DOI: 10.5177/ntvt.2019.12.19091 Bladzijden: 653-656

Thema

De wetenschappelijke literatuur toont aan dat er op een aantal gebieden relaties bestaan tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een gezonde mond draagt bij aan een algemeen welbevinden, maar een slechte mondgezondheid kan het risico op lichamelijke aandoeningen, zoals aspiratiepneumonie, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, en andere aandoeningen verhogen. Gezien de risico’s van deze systemische ziekten voor kwetsbare ouderen is voor deze patiëntengroep voldoende en kwalitatief goede mondzorg van groot belang.

The relationship between oral health and general health in the elderly

Scientific literature demonstrates relationships to exist between oral health and general health in a number of areas. A healthy oral cavity contributes to general wellbeing, but poor oral health can increase the risk of physical disorders, such as aspiration pneumonia, cardiovascular disorders, diabetes mellitus, and other disorders. Given the risks of these systemic diseases for frail older people, adequate and high-quality oral care is of great importance for this patient group.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder