×

Een niet effectief gebleken wortel­kanaalbehandeling: overwegingen, kansen en keuzes

DOI: 10.5177/ntvt.2019.02.18223 Bladzijden: 67-71

Visie

Bij het constateren van een niet effectief gebleken wortelkanaalbehandeling zijn verschillende behandelopties mogelijk. Maar het begint bij de discussie of het gebitselement kan worden behouden of dat men het wil behouden. Bij deze keuze spelen vele aspecten een rol: de klinische en röntgenologische bevindingen, de ideeën van de behandelaar, de patiënt, de wetenschappelijke inzichten die de waarde van verschillende factoren bij de weging laten veranderen, en de beschikbaarheid van een goede alternatieve behandeling. Al deze factoren moeten goed worden afgewogen om samen met de patiënt tot een goede afweging te komen. Het simpel extraheren en vervangen wordt niet door de literatuur onderbouwd.

A root canal treatment that has proved to be ineffective: considerations, possibilities and choices

If a root canal treatment has proved to be ineffective, different treatment options are possible. It starts, however, with the discussion whether the tooth can or should be saved. Many considerations play a role in this choice: the clinical and radiographic findings, the professional’s ideas, the patient, the scientific insights that alter the value of various factors during evaluation and the availability of a good alternative treatment. All these factors must be carefully weighed in order to reach a well-balanced decision with the patient. Simple extraction and replacement is not supported by the literature.

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder