×

Gezondheidseconomie en mondzorg: een inleidende bloemlezing

DOI: 10.5177/ntvt.2019.06.19045 Bladzijden: 285-293

Thema

De zorguitgaven zullen de komende jaren blijven stijgen en daarmee dringen zich vragen op over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel en de solidariteit, maar ook over het optimale gebruik van de beschikbare middelen. Gezien de vraagstukken binnen de mondzorg is ook daarin aandacht voor economische inzichten op zijn plaats. Hierbij valt te denken aan de vormgeving van de basisverzekering en de aanvullende mondzorgverzekering, de marktstructuur, de wijze van financiering, vragen omtrent taakherschikking in de mondzorg, en ook de sociaal-economische ongelijkheid in de mondgezondheid. Een hechtere samenwerking tussen mondzorg en gezondheidseconomie kan helpen om te komen tot een optimale, duurzame inrichting van de Nederlandse mondzorg. Dat wil zeggen, een inrichting die op een doelmatige en eerlijke manier bijdraagt aan een goede mondzorg voor alle Nederlanders.

Health economics and oral care: an introductory anthology

Healthcare expenditures will continue to increase in the coming years, raising questions regarding the sustainability of the Dutch healthcare system and solidarity, but also about the optimal use of available resources. Given the issues in the oral care sector, attention for economic insights is appropriate there as well. Relevant issues in this regard are the design of the basic and supplementary health insurance schemes for oral care, the market structure and financing of oral care, questions regarding task shifting in oral care, as well as socio-economic inequalities in oral health. A closer cooperative relationship between oral care and the health economy can help in achieving an optimal and sustainable organisation of the Dutch oral care sector. In other words, an organisation contributing in an efficient and fair way to good oral care for all Dutch citizens.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder