×

Het nieuwe klachtrecht in de praktijk

DOI: 10.5177/ntvt.2018.10.18181 Bladzijden: 503-507

Visie

De meeste patiënten die een officiële klacht tegen een tandarts in dienen doen dit via het klachtrecht. Dit klachtrecht is per 1 januari 2017 ingrijpend gewijzigd, met als doel de klachtenregeling meer laagdrempelig te maken en de patiënt een financiële genoegdoening te verschaffen. In deze bijdrage is voor de klachtenservice waarbij de meeste tandartsen zijn aan­gesloten, die van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevor­dering der Tandheelkunde, nagegaan in hoeverre de mogelijkheid tot schade­vergoeding een aanzuigende werking heeft gehad. Daarnaast is bezien of de regeling laagdrempeliger is geworden. Tot slot zou, wanneer het klachtrecht aantrekkelijker wordt, mogen worden verwacht dat er minder klachten bij de tuchtrechter zouden worden ingediend. Daarom is het aantal tuchtklachten over 2016 vergeleken met de cijfers over 2017.

The new law concerning complaints in practice

Most patients who file a formal complaint against a dentist do so by way of the law concerning complaints. In 2017 the law concerning complaints was changed radically, with the intention of making the law easier for the patient to make use of and providing the patient with a financial settlement. This article considers the extent to which the possibility of being compensated has had the effect of encouraging patients to file claims in the case of the Royal Dutch Dental Association (KNMT), the complaints service with which most dentists are associated. The article also considers whether the new law has made the process of filing a complaint more readily accessible. Finally, if the law of complaints has become more appealing for patients to make use of, one could imagine that fewer cases would find their way to the disciplinary board. For that reason, the number of disciplinary complaints in 2017 is compared to the number for 2016.

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder