×

Medisch-tandheelkundig kompas

Bladzijden: 617

Media

H.H. Bruins
Medisch-tandheelkundig kompas
Houten: Prelum Uitgevers, 2018
550 bl., geïll. € 74,50
ISBN 978 90 8562 152 2

Het ‘Medisch-tandheelkundig kompas’ is een naslagwerk in zakformaat bedoeld voor de tandarts algemeen-practicus. Het is een geactualiseerde versie van het eerder gepubliceerde ‘Vademecum mondarts’. Risico en risicomanagement vormen de rode draad in het kompas, dat is onderverdeeld in de categorieën medisch, orofaciaal, farmacopee en acuut en alert.

Het onderdeel medisch omvat algemene zaken als afweer en allergie, maar ook specifieke ziektebeelden als osteoporose en reumatoïde artritis. Elk onderdeel start met een aantal belangrijke aandachtspunten (risico’s), zoals verhoogde infectiekans bij langdurig corticosteroïd gebruik. Verder wordt elk ziektebeeld kort omschreven en zijn er specifieke tips voor de tandheelkundige praktijk, zoals het advies om patiënten met Parkinson te behandelen na de inname van de ochtendmedicatie.

In het onderdeel orofaciaal komt een breed scala orofaciale afwijkingen aan bod, zoals mondbranden, gestoorde gebitsontwikkeling en orofa­ciale pijn. Hierbij wordt ook uitgebreid gebruik gemaakt van afbeeldingen en tabellen. De categorie farmacopee bevat de meest voorgeschreven medicatie binnen de tandheelkunde, waarbij er naast indicatie en interactie aandacht is voor orale bijwerkingen. Deze informatie is echter ook goed vindbaar online in het farmacotherapeutisch kompas.

Als laatste is er een hoofdstuk alert en acuut. Hierin wordt onder andere beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden bij verstikking, ernstige hartritmestoornissen of een acute anafylactische reactie.

Het kompas is een handig en praktisch naslagwerk voor de tandarts en draagt bij aan meer inzicht in de algemene geneeskunde en de mondzorg. De hoofdstukken zijn kort en bondig, duidelijk opgebouwd en de illustraties en tabellen zijn van voldoende kwaliteit.

 

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder