×

Mondzorg bij ouderen: een uitdaging? Determinanten voor mondgezondheid bij ouderen

DOI: 10.5177/ntvt.2019.12.19060 Bladzijden: 657-664

Thema

Huidige gegevens tonen aan dat de mondgezondheid bij veel ouderen niet goed is en er verder op achteruitgaat zodra men kwetsbaar of zorgafhankelijk wordt. Om op een structurele en duurzame manier deze situatie te verbeteren dient er een duidelijk beeld te zijn van determinanten die de mondgezondheid bij ouderen bepalen, zoals endogene (biologische, leefstijl) en omgevingsdeterminanten en determinanten rond de organisatie van de gezondheidszorg. De verschillende determinanten tonen aan dat mondgezondheid bij ouderen het resultaat is van een samenspel van heel diverse factoren en daarom zal multidisciplinaire samenwerking, ook met personen buiten de klinische zorgverlening, aan de basis moeten liggen van de oplossing. Starten op jonge leeftijd waarbij de geboekte winst gedurende het hele leven meegedragen wordt en de preventiestrategieën en het zorgsysteem aanpassen in functie van de zorgbehoevendheid van een persoon is van cruciaal belang om de mondzorg levensloopbestendig te maken.

Oral health in older adults, a challenge? Determinants of oral health in older adults.

Current data show many older adults to have poor oral health, deteriorating even more when they become frail or care dependent. In order to achieve a structural and sustained improvement of this situation, it is necessary to have a clear view of the factors determining oral health in older adults, such as (endogenous (biological, lifestyle), environmental determinants and determinants associated with the organisation of healthcare. The various determinants show oral health in older adults is the result of the
combined effects of very diverse factors and for that reason, a solution will have to be based on a multidisciplinary approach, also involving people outside of clinical care. To promote good oral health over the full course of life, it is important to invest in a good start in life, that helps accumulate oral health gains, and at the same time it is essential to adapt the healthcare system and prevention strategies to the individual’s needs in order to make oral care effective for the full course of life.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder