×

Wensgeneeskunde en wens­tandheelkunde: wat wordt ermee bedoeld?

DOI: 10.5177/ntvt.2018.11.17224 Bladzijden: 579-584

Visie

Met wensgeneeskunde worden medische handelingen aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden uitgevoerd. Bij wensgeneeskunde overheerst de wens van de patiënt, maar het wordt indirect ook bevorderd door zorgverleners, (farmaceutische) producenten en zorgverzekeraars. Vaak betreft wensgeneeskunde verbetering van het uiterlijk of van prestaties, daarom wordt het ook wel als verbetergeneeskunde aangeduid. Het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en wensgeneeskunde is vaag: de grens tussen ziekte en gezondheid, tussen normaal en abnormaal functioneren is niet scherp te trekken en bovendien tijd- en plaatsgebonden. Wensgeneeskunde valt buiten het basispakket van zorgverzekeraars en wordt door de patiënt zelf betaald. Dat ‘zelf betalen’ is echter geen allesbepalend criterium voor wensgeneeskunde. Door biotechnologische ontwikkelingen neemt de omvang van wensgeneeskunde toe. Een aantal tandheelkundige behandelingen zou als wenstandheelkunde kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld in het kader van cosmetische tandheelkunde, orthodontie of implantologie. Wensgeneeskundige behandelingen genezen weliswaar geen ziekte, maar kunnen wel de gezondheid bevorderen.

Wish fulfilling medicine and wish fulfilling dentistry: what does this mean?

Wish fulfilling medicine refers to medical procedures applied without a direct medical need. In wish fulfilling medicine, the wish of the patient is dominant, but wish fulfilling medicine is also promoted indirectly by healthcare providers, (pharmaceutical) companies and healthcare insurers. Wish fulfilling medicine often concerns the enhancement of appearance or performance; therefore, wish fulfilling medicine is also referred to as (human) enhancement (therapy). The line between traditional and wish fulfilling medicine is vague: the border between illness and health, normal and abnormal functioning is not sharply defined and is relative to time and place. In the Netherlands, wish fulfilling medicine is not covered in the basic package provided by healthcare insurers and is paid for by the patients themselves. However, ‘pay yourself’ is not a decisive criterion for wish fulfilling medicine. With new biotechnological developments the domain of wish fulfilling medicine is expanding. Some dental treatments can be considered as wish fulfilling dentistry, for example in the context of cosmetic dentistry, orthodontics, or dental implantology. Although wish fulfilling medical treatments do not cure disease, they can promote health.

Log in om een reactie te plaatsen

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Lees verder