Disclaimer

Auteursrecht

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze klanten (abonnees) en relaties. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en/of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze relaties (abonnees) en klanten. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en Prelum Uitgevers hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Zij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.