NTvT BV

Directie

Prof. dr. P.F. van der Stelt, voorzitter
Mr. dr. A.P.R. Tolmeijer, penningmeester
Drs. A. Bittermann-ter Pelwijk, secretaris

Postadres

NTvT BV
Postbus 83
3990 DB HOUTEN

Raad van Commissarissen

Dr. F.K.L. Spijkervet, voorzitter
Dr. A.C. Meijering, secretaris
Dr. W.E.R. Berkhout
Mr. drs. J.Craandijk
Dr. C.M. Kreulen
Dr. B.A.C. Loomans
Dr. J.G.J.H. Schols