Prelum

Prelum | Medische media en nascholing
De Molen 37
3994 DA Houten

Telefoon: 030-635 50 60
Fax: 030-635 50 69
Website: www.prelum.nl
ISSN 0028-2200
Uitgevers: Drs. IJ.J.B. Theunissen - Drs. B. Adriaanse

Abonnementenadministratie

Prelum | Medische media en nascholing
Afdeling Klantenservice NTvT
Postbus 545
3990 GH Houten

Telefoon: 030-63 55 060
Fax: 030-63 55 069
E-mail: ntvt-klantenservice@prelum.nl

Nieuwe abonnementen

Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. Prelum legt de gegevens van abonnees vast voor uitvoering van de (abonnements)overeenkomst.
De gegevens kunnen door de uitgeverij worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten, tenzij u te kennen heeft gegeven hier bezwaar tegen te hebben.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Adreswijziging

Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u uw gegevens aan te passen via deze website (onderdeel Mijn NTvT) of het adresetiket met de gewijzigde gegevens op te sturen naar Prelum, t.a.v. Klantenservice NTvT.

Beëindiging abonnement

Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk (brief, fax en e-mail) en dient uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen bij Prelum Uitgevers.

Advertentieverkoop

Harry Velthuis [account manager]
Prelum | Medische media en nascholing
Postbus 545
3990 GH Houten
Telefoon: 06-531 55 262
E-mail: velthuis@prelum.nl

Erik de Klein [medewerker mediaorder]
Telefoon: 030-635 50 60
Fax: 030-635 50 69
E-mail: ntvt-mediaorder@prelum.nl

Leveringen en diensten geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van Prelum, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 23 september 2008 onder nummer 30237451. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. Klik hier voor een digitaal exemplaar (PDF) van deze voorwaarden.