Privacy en cookies

Privacy

Deze website (hierna: "NTVT.nl") wordt uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Prelum Uitgevers BV. Voor NTVT.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NTVT.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In het kader van de dienstverlening legt NTVT.nl gegevens vast in een bestand. NTVT.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.

NTVT.nl maakt gebruik van veiligheidsprotocollen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. NTVT.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste en veiligste methodes.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat NTVT.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.

Op NTVT.nl worden advertenties geplaatst van producenten in de tandheelkunde. Van enige invloed op de inhoud van artikelen, kennistoetsen en teksten op de website door derde partijen is geen sprake. NTVT.nl vermeldt op pagina’s duidelijk als de inhoud buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt. De uitvoering van de rubriek 'Productinfo' is opgedragen aan Prelum Uitgevers en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NTvT-redactie. NTVT.nl verstrekt geen bezoekersgegevens aan adverteerders.

Cookies

NTVT.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. NTVT.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.

Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. NTVT.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.

NTVT.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Auteursrecht

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.