NTVT onderzoeksbeurzen ntvt_onderzoeksprijs_rgb_web.jpg

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt uitgegeven door de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen haar doelstelling tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dit onder meer door de toekenning van onderzoeksbeurzen. Een onderzoeksbeurs is € 100.000 groot en wordt toegekend ter ondersteuning van afdelingen of vakgroepen voor het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurs is bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn.

ntvt_jubileumlogo_versie2_1.png125-jarig bestaan NTvT

Omdat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde dit jaar het 125-jarig bestaan viert, is er besloten om ter gelegenheid hiervan de tweejaarlijkse NTvT onderzoeksbeurs anders te organiseren.

De Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (SBTK), die het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uitgeeft, kent dit jaar drie NTvT-lustrumonderzoeksbeurzen van € 100.000,- toe, elk onder te brengen bij een opleiding tandheelkunde. Hiervoor nodigt de SBTK de drie tandheelkundige opleidingen uit om met onderzoeksvoorstellen te komen.

Voorwaarden voor toekenning

In het verlengde van de doelstelling van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis zal met de toekenning van de beurs de bevordering van de tandheelkunde en de tandheelkundige wetenschap gediend moeten zijn en zullen de onderzoeksvoorstellen ter gelegenheid van dit lustrum in het bijzonder gericht moeten zijn op de tandheelkundige praktijk.

Elke opleiding kan voor een afdeling, sectie of vakgroep (hierna tezamen te noemen: afdeling) ter ondersteuning van het opstarten van een promotietraject deze NTvT-lustrumonderzoeksbeurs verwerven. Voor elke opleiding is dus één onderzoeksbeurs van € 100.000,- beschikbaar. Per beurs wordt voor een periode van twee jaar € 50.000,- per jaar uitgekeerd voor de aanstelling van een promovendus. De afdeling die de beurs ontvangt, verplicht zich om aan het einde van deze periode de bekostiging van de promovendus te continueren tot het promotietraject is afgerond (matchingsprincipe). Gedurende de looptijd van het promotietraject verplicht de promovendus zich twee artikelen ter publicatie in het NTvT aan te bieden aan de hoofdredacteur van het NTvT*. De verdere voorwaarden treft u aan onder deze link .

*Deze artikelen doorlopen de gebruikelijke procedure van beoordeling door de redactie van het NTvT

De aanvraagprocedure

Elke opleiding kan maximaal drie onderzoeksvoorstellen indienen. Deze kunnen tot 1 oktober 2018 worden ingediend via secretariaat@ntvt.nl. Het ingevulde formulier 'onderzoeksbeschrijving - uitgebreid projectvoorstel’ dient bij de aanvraag te worden geüpload.

De selectie voor een lustrumonderzoeksbeurs

Een commissie, bestaande uit: de hoofdredacteur van het NTvT, de voorzitter van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (SBTK), een lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de SBTK en vier abonnees/algemeen practici van het NTvT, zal een keuze maken uit de inzendingen voor elke opleiding.

De uitslag: 2 november 2018

De uitslag wordt bekend gemaakt op 2 november 2018 tijdens de lustrumfestiviteiten rondom de NTvT Nationale Tandheelkunde Quiz in Studio21 in Hilversum.