× ABONNEREN

Historisch archief

Het historisch archief van het NTvT is volledig gedigitaliseerd en op deze pagina te doorzoeken. Maar liefst 11.500 artikelen uit 106 jaargangen (1894 tot en met 1999) zijn nu beschikbaar.

Artikel 1, p. 4-4 - Editie 1 - 1894X

Uittreksel Helene's paradontologie van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den...

Thesaurus woorden bij dit item: 4 5 6
Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 5-6 - Editie 1 - 1894

Aan den lezer! Het heeft bij het bestuur een punt van overweging uitgemaakt of het eerste nummer van het Tandheelkundig Tijdschrift van een inleidend woord diende vergezeld te gaan; de overweging echter, dat deze aflevering ook in handen komt van niet-leden der //Nederlandsche...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 7-8 - Editie 1 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters Vereeniging 26 Februari 1894. UITTREKSEL DER NOTULEN. Agenda: 1. Mededeelingen van het bestuur omtrent de onderhandelingen voor het op te richten tijdschrift. 2. Besprekingen van de bekende beweging tegei art. 6 van hit huishoudelijk reglement, in te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 9-10 - Editie 1 - 1894

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters Vereniging 10 Maart 1894. UITTREKSEL DER NOTULEN. Aanwezig 10 leden en 3 introducé's. Agenda : 1. Voordracht van den Heer B. FRANK, dc, tandheelkunst in verband met de onbevoegde uitoefening. (pag. 11 van deze aflevering). II Idem van den Heer CARL...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 11-16 - Editie 1 - 1894

Tandheelkunst in verband met de onbevoegde uitoefening. Uittreksel der voordracht, behouden in de vergadering van den 10den Maart door BERNARD FRANK. Het doel, dat ik met dit onderwerp beoog, is eene bijdrage te leveren tot de oplossing der vraag wat tandheelkunst is elf wat daaronder verstaan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 17-21 - Editie 1 - 1894

Stifttanden. Voordracht gehouden den 10den Maart 1894 op de vergadering der NTV. door Carl Schäfer. Een stifftand te maken is m.i. het dankbaarste werk mede in ons beroep. De patiënt komt met een afgebroken afgebroken sterk carieusen tand, die niet meer geschikt is voor eenti vulling, en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 22-31 - Editie 1 - 1894

J.E. Grevers "Het tandheelkundig Wereldcongres" De vriendelijke uitnodiging van uwen ijverigen secretaris, een verslag te willen uitbrengen over mijn bezoek aan het in Augustus jl. te Chicago gehouden Tandheelkundig Wereld Congres, was te vereerend, om daaraan niet even bereidwillig gevolg te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 32-38 - Editie 1 - 1894

W.J. ter Kuile Lemker: Harde vullingen en articulatie. Voordracht, gehouden op de vergadering der N. T. V. den 10den Maart 1894, door den heer W.J. ter Kuile Lemker. Een der jongste resultaten van onze wetenschap is de erkenning der articulatie-wetten. Wat men vroeger articulatie noemde, was dit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 39-42 - Editie 1 - 1894

Berichten: INTERNATIONAAL GENEESKUNDIG CONGRES TE ROME IN 1894. Het XIe Internationaal Geneeskundig Congres werd Donderdag 29 Maart 1894 in het Theater Costanzi te Rome geopend, in tegenwoordigheid van den Koning van Italië. De Algemeene Vergaderingen en Voordrachten werden gehouden in het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 43-44 - Editie 1 - 1894

KORTE MEDEDEELINGEN: Tandvleesch-bloktanden worden, om het donkere doorschijnen der aan elkander geslepen blokken te voorkomen, aan den binnen- en buitenkant niet dun aangehaakt cement bedekt ; de buitenkant voor het ingipsen in de cuvette, de binnenkant na liet uitgieten van het was. Men neemt...

Lees artikel (pdf)

Toon meer artikelen

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje