Kronen en bruggen

Kronen en bruggen

Afb. 7. Rechterzijde: occlusale contacten van de dragende knobbels van de gebitselementen in de mandibula (zwart) en hun contactgebieden in de gebitselementen van de maxilla (wit). Linkerzijde: occlusale contacten van de dragende knobbels van de gebitselementen in de maxilla (zwart) en hun contactgebieden in de gebitselementen van de mandibula (wit).

Hoort bij de volgende reeks

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
Sectie(s)
Gnathologie / Prothetische tandheelkunde
Soort beeld
Tekening
Wordt gebruikt in