(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 315)

104 Klachten tegen tandartsen

Volgens het jaarverslag 2013 van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht handelden de 5 Regionale Tuchtcolleges in 2013 104 klachten tegen tandartsen af. Van deze klachten werden er 20 ingetrokken, 5 niet ontvankelijk verklaard en 52 ongegrond geacht of afgewezen. Voor 17 klachten kreeg de betrokken tandarts een waarschuwing van het tuchtcollege, voor 2 klachten werd de verweerder berispt, bij 5 klachten besloot het tuchtcollege tot (voorwaardelijke) schorsing van inschrijving in het BIG-register en bij 3 klachten werd de inschrijving van de tandarts in het BIG-register doorgehaald. Die laatste 3 klachten waren ingediend tegen 1 tandarts en hebben dus geleid tot doorhaling van 1 tandarts in het BIG-register. Van de 104 klachten waren er 2 ingediend tegen orthodontisten, 6 tegen mondziekten-, kaak- en aangezichts(mka-)chirurgen en 96 tegen tandartsen-algemeen practici.Beslissingen over 104 klachten tegen tandartsen in 2013.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg handelde in 2013 35 klachten tegen tandartsen in hoger beroep af. Het betroffen 1 mka-chirurg en 34 tandartsen-algemeen practici. Welke beslissing het Centraal Tuchtcollege in deze zaken heeft genomen staat niet gespecificeerd in het jaarverslag.

(Bron: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
15 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd