(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2016; 123: 283)

2015: 90 klachten tegen tandartsen

De 5 Regionale Tuchtcolleges handelden in 2015 90 klachten tegen tandartsen af. Dat is 6% van het totaal aantal door de Regionale Tuchtcolleges afgehandelde klachten tegen medische beroepsbeoefenaren die onder het Medisch Tuchtrecht vallen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht.

Van de 90 klachten tegen tandartsen werden er 29 ingetrokken, 10 niet-ontvankelijk verklaard en 24 ongegrond of afgewezen. In totaal waren er 27 klachten gegrond, maar voor 4 hiervan volgde er geen waarschuwing. Voor 10 klachten kreeg de betrokken tandarts een waarschuwing van het tuchtcollege, voor 12 klachten werd de verweerder berispt en bij 1 klacht besloot het tuchtcollege tot (voorwaardelijke) schorsing van inschrijving in het BIG-register. Van de 90 klachten waren er 4 ingediend tegen orthodontisten, 8 tegen mka-chirurgen en 78 tegen tandartsen-algemeen practici.

 

afb_02_160408_thk_klacht_2016.jpg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg handelde in 2015 27 klachten tegen tandartsen in hoger beroep af. Het betroffen 2 mka-chirurgen en 25 tandartsen-algemeen practici. Welke beslissing het Centraal Tuchtcollege in deze zaken heeft genomen staat niet gespecificeerd in het jaarverslag.

(Bron: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, april 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
8 april 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd