2017: 98 klachten tegen tandartsen

De 5 Regionale Tuchtcolleges handelden in 2017 98 klachten tegen tandartsen af. Dat is 5% van het totaal aantal (1.946) door de Regionale Tuchtcolleges afgehandelde klachten tegen medische beroepsbeoefenaren die onder het Medisch Tuchtrecht vallen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Van de 98 klachten tegen tandartsen werden er 22 ingetrokken, 13 niet-ontvankelijk verklaard en 44 ongegrond verklaard of afgewezen. In totaal waren er 19 klachten gegrond. Voor 11 van deze gegronde klachten kreeg de betrokken tandarts een waarschuwing van het tuchtcollege, voor 5 klachten werd de verweerder berispt en bij 2 klachten besloot het tuchtcollege tot (voorwaardelijke) schorsing van inschrijving in het BIG-register. Bij 1 klacht oordeelde het tuchtcollege dat de inschrijving van de betrokken tandarts in het BIG-register moest worden doorgehaald. Van de 98 klachten waren er 5 ingediend tegen orthodontisten, 7 tegen mka-chirurgen en 98 tegen tandartsen-algemeen practici.

Afgehandelde klachten tegen tandartsen door de 5 Regionale Tuchtcolleges in 2017.

Het Centraal Tuchtcollege handelde in 2017 in totaal 593 klachten af, waarvan er 15 tegen tandartsen waren ingediend. Het betroffen 3 mka-chirurgen en 12 tandartsen-algemeen practici. Welke beslissing het Centraal Tuchtcollege in deze zaken heeft genomen staat niet gespecificeerd in het jaarverslag.

Ten slotte bleek uit het jaarverslag dat het College van Medisch Toezicht in 2017 geen zaken had afgehandeld.

(Bron: Jaarverslag 2017 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.