(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2017; 124: 610)

3MR-methode vermindert medicijngebruik verpleeghuisbewoners

Om het medicijngebruik van verpleeghuisbewoners te verbeteren, ontwikkelden en testten onderzoekers van het Groningen Institute of Pharmacy (Rijksuniversiteit Groningen) en de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG de methode genaamd ‘Multidisciplinary Multistep Medication Review’ (afgekort tot 3MR). De 3MR bleek effectief bij het stoppen met onnodige medicatie zonder achteruitgang in kwaliteit van leven en algemeen welbevinden van de verpleeghuisbewoners.

Het onderzoeksteam, geleid door Katja Taxis, hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie, volgde gedurende 4 maanden verpleeghuisbewoners met een levensverwachting van meer dan 4 weken op 59 afdelingen of verpleegafdelingen van verpleeghuizen. Bij de ene helft van de bewoners werd door specialisten ouderengeneeskunde via de 3MR besloten welke medicamenten niet meer nodig waren. De andere helft van de bewoners – de controlegroep - onderging de gebruikelijke behandeling.  Artsen die volgens 3MR te werk gingen waren succesvoller in het terugdringen van het medicijngebruik dan artsen in de controlegroep. Waar bij hen 4 van de 10 patiënten konden stoppen met 1 of meer medicamenten, lukte dat de andere artsen slechts bij 3 van de 10.

De heroverweging van de voor te schrijven medicatie bestaat in de 3MR-methode uit 4 stappen: eerst wordt een inschatting gemaakt van de toestand en situatie van de patiënt, dan wordt zijn medicatiegebruik kritisch bekeken, waarna de arts en de apotheker samen de actuele medicatie bespreken en heroverwegen. Ten slotte worden de gewenste veranderingen in medicatie doorgevoerd en gemonitord op eventuele negatieve effecten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine (2017; 167: 609-617).

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 10 oktober 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
16 november 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd