(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 76)

A.M. Kuijpers-Jagtman met emeritaat

Op vrijdag 13 december 2013 nam de oud-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Anne Marie Kuijpers-Jagtman, afscheid als hoogleraar orthodontie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De belangrijke positie die Kuijpers-Jagtman in tandheelkundig Nederland inneemt, werd onderstreept door het feit dat de aula van de universiteit te klein was om alle genodigden te bevatten en er uitgeweken moest worden naar de Stevenskerk.

Het afscheid startte met een symposium waar als eerste professor Christos Katsaros sprak over de behandeling met linguaal bevestigde orthodontische apparatuur. Aan de hand van vele casus liet hij zien dat deze behandelmethode vooral voordelen heeft op het terrein van de esthetiek. Behalve voordelen kent deze behandelmethode ook problemen. Zo is de behandeling aanzienlijk moeilijker omdat er minder ruimte is voor de apparatuur en omdat, in tegenstelling tot de methode met buccaal bevestigde apparatuur, de apparatuur zich niet op het oppervlak bevindt dat men wil uitlijnen. Als tweede spreker ging Midas Dekker al associërend van de reuk via de Rooms katholieke kerk naar de plaats van de ogen bij zoogdieren om vervolgens dieper in te gaan op de overeenkomst tussen rupsen, vlinders en larven met de opgroeiende mens.

Ten slotte vormde het afscheidscollege van Kuijpers-Jagtman de apotheose van de dag. Onder de titel ‘Komedie & tragedie in de orthodontie’ nam zij haar toehoorders mee langs hoogtepunten van haar carrière en daarmee ook langs belangrijke momenten in de geschiedenis van de orthodontie, niet alleen in Nederland maar ook ver daar buiten. Een opmerking die ook dit tijdschrift raakt, betrof de manier waarop universiteiten met impactfactoren om gaan. Door de eisen die men op dit punt stelt, wordt het een orthodontist erg moeilijk gemaakt om nog in een orthodontisch wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. Na haar rede bedankte het aanwezige publiek, waaronder veel door haar opgeleide orthodontisten, Kuijpers-Jagtman met een ovationeel applaus. Daarna werd zij voor haar grote inzet geprezen door de decaan van het UMC St Radboud, door het hoofd van de afdeling Tandheelkunde, John Jansen, en door een van haar opgeleide specialisten. Tot slot werd ze, als kroon op een schitterende carrière, benoemd tot erelid van de Vereniging van Orthodontisten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

A.M. Kuijpers-Jagtman
A.M. Kuijpers-Jagtman
Info
publicatiedatum
2 januari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd