Aanbevelingen voor klinisch onderzoek naar restauratiemateriaal

Promotie K.F. Collares

Kauê Collares richtte zich in zijn promotieonderzoek op verschillende ontwerpen van praktijkgericht onderzoek (practice based research ofwel PBR) in de restauratieve tandheelkunde. Zo voerde hij eerst een prospectief evaluatie onderzoek uit naar 5.791 keramische inlays/onlays. De levensduur en de risicofactoren voor falen werden daarbij in kaart gebracht. Andere onderzoeken betroffen onder andere een analyse van 72.196 anterieure composietrestauraties (gebaseerd op bijna 30 duizend elektronische patiëntendossiers), een groot onderzoek naar levensduur van 3.404 kronen en een onderzoek naar de kwaliteit van composiet- en amalgaamrestauraties.

Op basis van zijn onderzoek stelt Collares dat restrospectief en prospectief praktijkgericht onderzoek de nadelen van gerandomiseerd klinisch onderzoek (korte follow-up en beperkte omvang van onderzoeksgroepen) omzeilen, maar dat ze een groter groter risico hebben op indicatiebias en confounding. Wellicht ligt de oplossing in multicenter onderzoek met verschillend ontwerp. Ook meent hij dat onderzoek waarin behandelopties worden vergeleken de restauratieve tandheelkunde verder brengt dan onderzoek waarin materialen worden vergeleken. Ten slotte deed Collares de volgende aanbevelingen voor toekomstig klinisch onderzoek naar de levensduur van restauraties: 1. klinische onderzoeken moeten rationele controlegroepen hebben, 2. confounders, zoals  cariësrisico en bruxisme moeten in de gegevens en analyse worden geïncludeerd en 3. er moeten uitkomstparameters worden gebruikt die relevant zijn voor de professie en patiënten.

Op 12 april 2019 promoveerde Kauê F. Collares aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Practice Based Research in dentistry: designs, challenges and opportunities'. Promotoren waren prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en prof. dr. F.F. Demarco. De copromotoren waren dr. N.J.M. Opdam en dr. M.B. Correa.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.