Aantal tbc-patiënten iets gedaald

Het aantal tbc-patiënten in Nederland is naar verwachting niet gestegen, maar eerder iets gedaald. Dat is het gevolg van het nationaal plan (2011-2015) voor de aanpak van tuberculose. Het aantal meldingen van tuberculose in 2013 was 5,1 op de 100.000 inwoners. In 2014 is dit naar 5,0 per 100.000 inwoners gezakt. Dat meldt het KNCV Tuberculosefonds.

Het RIVM heeft opdracht gekregen van het Ministerie van VWS om, samen met KNCV Tuberculosefonds en andere tbc-bestrijdingsorganisaties, een nieuw Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 te maken. Naar verwachting wordt dit plan in november aangeboden aan het ministerie.

Veel huisartsen zullen in hun praktijk zelden of nooit tuberculosepatiënten zien. Toch zou de diagnose tbc misschien vaker moeten worden overwogen. Het gaat dan niet alleen om de patiënten met longtuberculose, maar zeker ook om de extrapulmonale vormen. Huisartsen die patiënten met hoestklachten krijgen, moeten altijd bedacht zijn op tuberculose. Op de Samenvattingskaart M78, acuut hoesten van het NHG wordt vermeld dat bij een vermoeden van tbc verwezen moeten worden naar GGD of longarts.

(Bron: MedNet, 28 januari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.