Gepubliceerd op: 05-07-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 367)

Aanvullende verzekering blijkt bepalend voor mondzorg

Tandheelkundig

Uit een onderzoek dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) in januari 2012 uitvoerde in opdracht van het Capaciteitsorgaan blijkt dat mensen zonder aanvullende tandartsverzekering niet alleen minder naar de tandarts gaan, maar ook minder naar de mondhygiënist.

In 2012 hadden iets minder mensen een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp dan in 2009 (een daling van 77 naar 72%). Mensen zonder aanvullende verzekering bezochten minder vaak een tandarts en een mondhygiënist. Dit was zowel in 2009 als in 2012 ongeveer 34%, terwijl landelijk een duidelijke stijgende trend te zien is. Onder mensen met een aanvullende verzekering steeg het bezoek aan een mondhygiënist van 39% in 2009 naar 47% in 2012.

Mensen zonder aanvullende verzekering bleken vaker niet te weten of er een verschil is in de tarieven tussen tandartsen en mondhygiënisten en voor welke behandelingen een mondhygiënist bevoegd is, en welke behandelingen zijn voorbehouden aan tandartsen. “Deze ‘onwetendheid’ is in 2012 groter dan in 2009 en kan te maken hebben met hun lager gebruik van mondzorg”, stelt Nivel-programmaleider Ronald Batenburg. “Uit het rapport blijkt ook dat mensen zonder aanvullende verzekering lagere scores geven aan hun algemene gezondheid, zowel in 2009 en 2012.

Opmerkelijk is dat mensen zonder aanvullende verzekering wel vaker hadden aangegeven dat ze zonder verwijzing van een tandarts voor periodiek mondonderzoek naar een mondhygiënist zouden willen gaan. Ook gaven ze aan dat ze vaker naar een mondhygiënist zouden gaan wanneer die goedkoper blijkt te zijn dan een tandarts. Batenburg: “Het lijkt erop dat mensen zonder aanvullende verzekering meer drempels zien of niet weten wat de verschillen zijn met de tandarts.

(Bron: Nivel, 4 juni 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
5 juli 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd