Aanwijzing voor Dental Reizen

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS Dental Reizen in Berg en Terblijt een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder moet binnen 4 maanden alle geconstateerde tekortkomingen oplossen en maatregelen treffen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In augustus 2014 stelde de inspectie verscherpt toezicht in bij Dental Reizen. De instelling was onvoldoende in staat om noodzakelijk verbeteringen van de zorg te realiseren en patiëntendossiers werden onvoldoende nauwkeurig bijgehouden. In december heeft de inspectie het verscherpt toezicht verlengd omdat bleek dat de instelling nog steeds niet in staat was om te voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Ondanks herhaalde toezeggingen om verbeteringen te realiseren, constateerde de inspectie nog steeds tekortkomingen. Omdat de inspectie geen vertrouwen heeft in de verbeterkracht van de bestuurder, heeft de minister nu een aanwijzing gegeven. Zo dient Dental Reizen onder andere binnen 4 maanden voldoende deskundig personeel in dienst te hebben, het huidige aanwezige tandheelkundige personeel aantoonbaar deelneemt aan na- en bijscholing en alle werkzame tandartsen de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. De inspectie ziet toe op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht Dental Reizen niet voldoen aan de aanwijzing, dan kan de minister op advies van de IGZ een last onder dwangsom opleggen.

(Bron: IGZ, 25 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
26 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd