(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 423)

Advies Zorginstituut Nederland bezuiniging implantaatgedragen gebitsprothesen

Zorginstituut Nederland heeft het rapport 'Implantaatgedragen gebitsprothesen '' aangeboden aan minister Schippers. Hierin wordt aangegeven welke afspraken met partijen zijn gemaakt over maatregelen om de kostenstijging te beperken c.q. terug te dringen en gepast gebruik van de zorg rond de implantaatgedragen gebitsprothesen te bevorderen.

Volgens het rapport zijn de kosten van implantaatgedragen gebitsprothesen het gelopen decennium bijna vertienvoudigd. De voorgestelde maatregelen zouden een besparing van € 10 miljoen opleveren.

Het Zorginstituut adviseert de minister om:

  • Voor alle gebitsprothetische zorg, met uitzondering van de op implantaten gebaseerde gebitsprothetische zorg in de bovenkaak, een eigen bijdrage van 10% in rekening te brengen.
  • Voor de op implantaten gebaseerde gebitsprothetische zorg in de bovenkaak een eigen bijdrage van 8% te berekenen.
  • Een eigen bijdrage van 10% in te voeren voor rebasings en reparaties.
  • Voor tandeloze verzekerden met ernstig geslonken kaken, in de bijzondere tandheelkunde alleen het recht op implantaten te regelen en het recht op gebitsprothesen te plaatsen op implantaten te regelen onder artikel 2.7, vijfde lid, onder b. van het Besluit zorgverzekering.

De geadviseerde maatregelen zijn gericht op de volgende onderdelen:

  • Opstellen van zorginhoudelijke richtlijn; aanscherping indicatiestelling.
  • Centralisering van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van implantaatgedragen prothesen in de bovenkaak.
  • Vaststellen regie en verantwoordelijkheid.
  • Onderbouwen van het honorarium van de zorgverlener.
  • Maximering van materiaal- en techniekkosten.
  • Aanpassing van de eigen bijdrage.

Het Zorginstituut heeft afspraken met 'belanghebbende partijen' gemaakt over de uitwerking van bovenstaande maatregelen.

Met een gefaseerde invoering van de voorgestelde maatregelen moet de zorg rond de implantaatgedragen gebitsprothese vanaf 2016 toekomstbestendig zijn.

(Bron: Zorginstituut Nederland, 9 juli 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 577-582.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 577-582.
Info
publicatiedatum
10 juli 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd