Gepubliceerd op: 08-02-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 60)

Afscheid prof. dr. P.F. van der Stelt

Personalia

Op 11 januari nam prof. dr. Paul van der Stelt afscheid als hoogleraar Orale en Maxillofaciale Radiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Zijn afscheidsrede werd voorafgegaan door een congres met internationale sprekers.
In de lezingen speelden de mogelijkheden van de hedendaagse radiologie een grote rol. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor de cone beam-computertomografie. Prof. Hans-Göran Gröndahl gaf een overzicht van de gebieden waarin het gebruik van cone beam-computertomografie al een grote vlucht heeft genomen. Hij presenteerde indrukwekkende beelden van bijvoorbeeld een door Borrelia verwoest kaakgewricht.
Een wat genuanceerder geluid kwam van prof. Keith Horner. Hij benadrukte de noodzaak van richtlijnen in de orale radiografie. Opvallend was dat hij begon met de geruststellende mededeling dat klinische richtlijnen vooral als advies moesten worden gezien en niet als dwingende regel. Hij eindigde echter met de opmerking dat de implementatie van richtlijnen kan worden bevorderd door het geven van een beloning of, en dat is toch wel opmerkelijk gezien zijn openingswoorden, door degenen te straffen die zich niet aan de richtlijnen houden.
De laatste spreker van het congres was prof. Stuart White. Ook hij vergastte de aanwezigen op veel indrukwekkend beeldmateriaal.
De hoofdrol werd uiteraard gespeeld door prof. dr. Paul van der Stelt zelf. In zijn afscheidsrede met de titel ‘Contrasten, contouren en dimensies’ vertelde hij al lange tijd aan de universiteit verbonden te zijn. Van der Stelt gaf aan dat het niet nodig was geweest van baan te veranderen omdat zijn baan zo vaak veranderde. Hij schetste de ontwikkeling van vooral de digitale röntgenologie waaraan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Naast een beschrijving van het verleden en het heden waagde van der Stelt zich ook aan een blik in de toekomst. Hij verwacht onder meer dat zorgverleners patiënten van wie ze extra beeldmateriaal wensen, zullen doorsturen naar een centrum dat de verwijzers vervolgens voorziet van driedimensionaal beeldmateriaal.
Tot slot kreeg decaan Albert Feilzer de gelegenheid de indrukwekkende lijst van verdiensten van Paul van der Stelt te memoreren. Hij meende dat iemand die zelf ervoor had gezorgd dat een tandarts een aanvullend diploma in zijn vakgebied nodig heeft, het voortbestaan van dat vak adequaat had geborgd. (W.G. Brands, hoofdredacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Prof. dr. P.F. van der Stelt
Prof. dr. P.F. van der Stelt
Info
publicatiedatum
8 februari 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd