Afscheidscollege prof. dr. J.M. ten Cate

De toekomst van de tandheelkunde

In de wetenschap worden modellen gebruikt om theorieën te ontwikkelen en te toetsen. In de preventieve tandheelkunde heeft dit geleid tot nieuwe inzichten rond het gebruik van mondgezondheidsproducten en tot nieuwe toevoegingen aan deze producten. In de achterliggende decennia is de mondgezondheid sterk verbeterd maar Bob ten Cate stelt in zijn afscheidscollege op 17 april a.s. dat deze gunstige ontwikkeling nu lijkt te stagneren.

Tijdens dit afscheidscollege bespreekt Ten Cate wat er is veranderd, wat er is bereikt en wat de toekomstige uitdagingen zijn in het wetenschapsgebied van de tandheelkunde. In hoeverre kunnen nieuwe onderzoekmodellen een bijdrage leveren aan het vergroten van onze kennis? Meer dan voorheen wordt thans het belang van een gezonde mond voor de algemene gezondheid erkend. Dit betekent ook dat vragen met betrekking tot mondgezondheid een meer prominente plaats moeten krijgen in bevolkingsonderzoek met een algemeen medische vraagstelling.

Het afscheidscollege van prof. dr. J.M. ten Cate, hoogleraar Experimentele preventieve tandheelkunde, is getiteld ‘Cariologie: Models and Role Models’ en zal plaatsvinden op 17 april 2015 om 15.00 uur in de Aula van de Oude Lutherse kerk, Singel 411, 1012 XM Amsterdam.

(Bron: Universiteit van Amsterdam, 2 april 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: ACTA.
Beeld: ACTA.
Info
publicatiedatum
7 april 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd