(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 342)

Afscheidsrede prof. dr. I. van der Waal

Een witte plek in de mond; wat te doen?

In zijn afscheidsrede op 9 juni 2016 gaf prof. Isaäc van der Waal, oud-hoofdredacteur van het NTvT, vooral aandacht aan de diagnose mondkanker en de mogelijke voorstadia ervan, in het bijzonder leukoplakie. Hij stelde vast dat het grote publiek nauwelijks bekend lijkt te zijn met mondkanker en dat het effect van informatie over mondkanker via bijvoorbeeld de massamedia beperkt is. Mede gelet op het relatief zeldzaam voorkomen van de aandoening is landelijk bevolkingsonderzoek op dit gebied weinig zinvol. Vooral de rol van huis- en tandartsen leek hem belangrijk en hij adviseerde deze beroepsgroepen om via bij- en nascholing alert te blijven op de vroege symptomen en uitgangsvormen van mondkanker. Hij besteedde onder meer aandacht aan de oorzaken van het verschijnsel, aan de vraag hoe groot de kans is dat leukoplakie overgaat in mondkanker, aan de voorspellende testen, aan de behandelingsmogelijkheden en tot slot aan de preventieve aanpak door het rook- en drinkgedrag van de bevolking sterk te ontmoedigen. Zijn rede, in feite alleen een college over het fenomeen leukoplakie, leek vooral gericht te zijn op het lekenpubliek in de zaal en bevatte voor mka-chirurgen, artsen en tandartsen misschien weinig nieuws. Voor deze beroepsgroepen zou misschien zijn visie over de nieuwe mogelijkheden op het gebied van de voorloperlaesies van zeldzame tumoren, de diagnostiek ervan, de genetica en de moleculaire biologie op dit gebied interessant zijn geweest.

Isaäc van der Waal heeft in zijn loopbaan zeer veel betekend voor de diverse professies. Men denke aan zijn meer dan 400 wetenschappelijke publicaties en ongeveer 200 populaire vakpublicaties, aan de 25 promovendi die hij heeft begeleid en aan de talloze voordrachten in binnen- en buitenland.  Niet vergeten mag worden dat van zijn hand diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakaandoeningen zijn verschenen en dat hij de organisator was van vele landelijke en internationale congressen. Voorts was hij voorzitter van een aantal nationale en internationale beroepsverenigingen. Het is niet overdreven te stellen dat hij, ook binnen de Nederlandse mondzorg, zeer zal worden gemist.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

I. van der Waal (Beeld: ACTA)
I. van der Waal (Beeld: ACTA)
Info
publicatiedatum
14 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd