Afscheidssymposium prof. dr. Luc de Visschere - Met de mond vol tanden

Na meer dan 40 jaar inzet bij de vakgroep tandheelkunde heeft prof. dr. Luc De Visschere op vrijdag 23 november 2018 afscheid genomen tijdens een speciaal georganiseerd symposium in de universiteit van Gent. De Visschere begon na zijn afstuderen in 1976 als halftijds assistent van de afdeling Conserverende Tandheelkunde. In 2010 promoveerde hij in de geriatrische tandheelkunde. Hij was vervolgens voorzitter van de Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen, hoofddocent Mondgezondheid en Maatschappij, kliniekhoofd van de Algemene Diagnose en daarnaast coördinator van Gerodent, een project waarbij sinds 8 jaar met een mobiele tandartspraktijk woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen preventieve en curatieve mondzorg wordt geleverd. Ook was hij nauw betrokken bij het opzetten van het Belgisch-Nederlands Consortium voor Onderzoek over Mondzorg van Ouderen, het Benecomo.

Tijdens het afscheidssymposium spraken de collegae dr. Martijn Lambert, dr. Véronique Christianes en dr. Barbara Janssens van de UGent over de toekomstperspectieven van de vakgroep Mondgezondheidswetenschappen. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie sprak voorzitter en tandarts-geriatrie dr. Wim Klüter. Als dank voor de inspanningen van Luc de Visschere zal de vereniging worden omgedoopt tot de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Gerodontologie. Op die wijze wordt de bestaande band bestendigd.

De ontwikkelingen vanuit het Nederlands perspectief werden verwoord door dr. Claar Wierink, dr. Dominique Niesten, tandarts-geriatrie Nelleke Bots-van ’t Spijker en prof. Jos Schols. Kern van de boodschap was dat goede mondzorg vraagt om samenwerking en goede verwijsmogelijkheden. Het project ‘De mond niet vergeten’ speelt hierbij een belangrijke rol om dit concreet vorm te geven in samenwerking met bijvoorbeeld de thuiszorg.

Op welke wijze de mondzorg bij kwetsbare ouderen verbeterd kan worden werd toegelicht door de professoren Joke Duyck en Jacques Vanobbergen. De Belgische Resident Assessment Instrument (de BelRai-screener) wordt ingezet om de zorgbehoevendheid te meten, waarbij de mondgezondheid wordt bepaald aan de hand van 4 vragen op het gebied van monddroogte, functie, pijn en mondhygiëne. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de inzet van mondhygiënisten in verpleeghuizen leidt tot een sterke reductie van tandplaque en een betere mondgezondheid.

Na afsluitende woorden van de directeur van woonzorgcentrum Amphora, de decaan van de faculteit en het diensthoofd van Tand-, Mond- en Kaakziekten hield De Visschere zijn slotrede. Hierin benadrukte hij het belang van maatschappelijke inzet en betrokkenheid, naast het werkzame leven als tandarts. Ook hield hij een vurig pleidooi voor het meer waarderen van publicaties in Nederlandstalige tijdschriften zoals het NTVT. Zodat de kennis uit de universiteiten ook zijn weg vindt naar iedereen die werkzaam is in de mondzorg. Om de Nederlands-Vlaamse samenwerking zichtbaar te maken en bovenstaand doel ook te realiseren treedt De Visschere in 2019 op als gastredacteur van een speciaal NTVT themanummer over tandheelkunde bij ouderen, dat in het najaar zal verschijnen.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Prof. dr. Luc de Visschere
Prof. dr. Luc de Visschere
Info
publicatiedatum
19 december 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd