Allergieën zijn belastend en soms levensbedreigend

Steeds meer mensen in Nederland hebben last van allergieën. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft een slijmvliesallergie en meer dan een vijfde tenminste één contactallergie. Allergische reacties beperken het dagelijkse leven. De meest dramatische vorm is de allergische shock, waarbij iemand in acuut levensgevaar komt. Dermatoloog Thomas Rustemeyer richt zich in zijn onderzoek op de behandeling van deze klachten. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.

Rustemeyer heeft speciale aandacht voor ongewenste reacties op geneesmiddelen, in het bijzonder voor insuline, ook zal hij onderzoek gaan doen naar de behandeling van arbeidsdermatologie. Hier gaat het om dermatologische klachten door het werken met bepaalde stoffen én de invloed van huidziektes op de werkprestaties. De meeste arbeidsdermatosen zijn contacteczemen. Voor deze mensen is de ziektelast erg hoog. Maar omdat ze niet zo vaak uitvallen op het werk wordt dit onderschat. Ze blijven doorwerken en wennen eigenlijk aan het feit dat ze door hun werk huidklachten krijgen. Het onderzoek van Rustemeyer zal onder meer plaatsvinden op de werkplek om de oorzaak van dermatologische klachten te achterhalen. “Dit brengt ons dichterbij ons doel van personalized medicine: het beschermen van mensen die het nodig hebben op een voor hun werkzame manier.”

(Bron: VUmc, 12 maart 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 335-341.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 335-341.
Info
publicatiedatum
24 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd