(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2018; 125: 309)

Alternatieve behandeling van niet-gecaviteerde approximale carieuze laesies

Promotie M.F.A. Abdel Aziz

Marwa F.A. Abdel Aziz concludeert aan de hand van haar promotieonderzoek dat vroege niet-gecaviteerde approximale carieuze laesies eerder kunnen worden gedetecteerd met behulp van ‘near-infrared’transilluminatie dan met röntgenopnamen. Verder onderzocht zij nieuwe cariësmethoden om de progressie van vroege cariëslaesies te stoppen of te vertragen met behulp van infiltratie en afdichting.

In een van de onderzoeken combineerde Abdel Aziz infiltratie- en afdichtingstechnieken om te kijken of de nadelen van beide methoden konden worden voorkomen. Het resultaat was een dubbele bescherming van het laesieoppervlak. Abdelaziz stelde op basis van haar onderzoek een protocol op voor dit niet-invasieve alternatief, de zogenoemde niet-invasieve proximale adhesieve restauratieve (NIPAR) behandeling.

Op 8 mei 2018 promoveerde Marwa Abdel Aziz aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Early detection and management of non-cavitated proximal lesions’. Promotoren waren prof. dr. I. Krejci (University of Geneva) en prof. dr. A.J. Feilzer.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: M. Abdelaziz©
Beeld: M. Abdelaziz©
Info
publicatiedatum
8 mei 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd