Amalgaam succesvol voor herstel melkgebit

Amalgaam is volgens nieuw onderzoek het meest succesvolle materiaal om een melkgebit mee te herstellen. In het onderzoek werd het slagingspercentage van tandrestauraties bij kinderen onderzocht. Hierbij werden amalgaam, composiet en glasionomeer als vulmateriaal vergeleken.

Voor het onderzoek werd gekeken naar 300 kinderen die een restauratie aan de melkkiezen hadden ondergaan. Hiervoor werden de kinderen over 3 gelijke groepen verdeeld, op basis van het vulmateriaal dat gebruikt was. Een succesvolle restauratie betekende dat er geen nieuwe restauratie of extractie van de kies nodig was voor het einde van de basisschool. Bijna 80% van de restauraties was succesvol en slechts 11 van de 300 gerestaureerde kiezen hoefden te worden geëxtraheerd.

Mislukte restauraties met amalgaam maakten minder dan 20% van alle mislukte restauraties uit. Van de 100 restauraties moesten er bij de amalgaamvulling 12 opnieuw worden gerestaureerd en 1 worden geëxtraheerd. Voor de composietvullingen gold dat van de 100 er 15 opnieuw moesten worden gerestaureerd en 3 geëxtraheerd en voor de glasionomeervullingen waren dit er respectievelijk 24 en 7 van de 100.

De onderzoekers onderschrijven de gezondheidsrisico’s van amalgaam. Ze wijzen echter ook op de noodzaak voor verbeteringen in de alternatieven voor amalgaam.

(Bron: Eur J Paediatr Dent, 3-2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
26 mei 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd