Ambities voor mondzorg 2019-2021 vastgesteld

Beroepsverenigingen KNMT, Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ), NVM (mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) alsmede cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben gezamenlijk de ambities voor de mondzorg voor 2019-2021 vastgesteld.

De ambities die de partijen met elkaar hebben vastgesteld zijn de volgende (zie ook infographic):

  • Meer inzetten op bewezen effectieve preventie.
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar.
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen.
  • Verbeteren informatie en transparantie voor de patiënt.
  • Meer ruimte voor innovatie.
  • Meer ruimte voor esthetische of cosmetische mondzorg.
  • Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn.

Afb. Infographic met de ambities voor de mondzorg 2019-2021, klik hier voor pdf-bestand van deze infographic.

Ruim een jaar geleden startte men met een verkenning naar knelpunten de bekostiging en organisatie van de mondzorg en waar verbetering mogelijk is. De Nza en de Patiëntenfederatie vinden dat de dat de ambities een goede start zijn en een gezamenlijk vertrekpunt om te werken aan concrete plannen voor verbeteringen in de mondzorg. De KNMT meent dat de ambities goed passen bij hun eigen meerjarenplan. “We gaan nu concreet uitwerken op welke manier we deze ambities kunnen verwezenlijken. Als KNMT houden we daarbij zowel de belangen van onze leden als de tandheelkunde in het algemeen voor ogen”, aldus KNMT-oorzitter Wolter Brands.

Beroepsvereniging ANT was lang betrokken geweest in dit proces, maar in een brief van 26 juni 2019 aan de NZa gaf de ANT aan niet meer aan het overleg te zullen deelnemen, omdat deze beroepsvereniging geen vertrouwen meer heeft in een goede afloop.

(Bronnen: KNMT, 15 juli 2019/ANT, 26 juni 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
18 juli 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd