Gepubliceerd op: 16-09-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 511)

Anesthesietechniek maakt kinderen minder angstig na narcose

Toepassing van Bispectral Index System(BIS) geleide anesthesie bij jonge en angstige kinderen vermindert de kans op een delirium als de kinderen bijkomen. Deze anesthesietechniek wordt ingeleid met sevofluraan. Gedurende de narcose wordt echter overgestapt op propofol.

In een onderzoek werd deze techniek gebruikt bij meer dan 300 jonge patiënten. De kinderen kwamen niet alleen sneller bij uit de narcone, maar ze waren ook rustiger daarna. Dat gold voor 90% van de kinderen bij wie de BIS-geleide anesthesie was ingezet.

Een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek zou moeten uitwijzen hoe effectief de methode uiteindelijk is.

(Bron: Dentistry, 1 juli 2013; Anesthesia Progress 2013; 60: 67-71)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
16 september 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd