Gepubliceerd op: 07-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 294)

Antibiotica na tekenbeet

Medisch

Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met de ziekte van Lyme als gevolg van een tekenbeet is de afgelopen 15 jaar verdrievoudigd tot 22.000 per jaar.

Een mogelijke preventieve activiteit die kan worden toegepast in de huisartsenpraktijk is het toedienen van een eenmalige dosis antibiotica (profylaxe) direct na een tekenbeet. Het is echter nog onduidelijk of de voordelen van het toedienen van antibiotica (minder ziekte van Lyme) opwegen tegen de nadelen (bijwerkingen antibiotica, overbehandeling).

Het RIVM onderzoekt dit vraagstuk onder 2.500 patiënten in een sinds april 2013 gestart onderzoek. Het onderzoek zal leiden tot concrete aanbevelingen voor huisartsen.

Omdat het ‘tekenseizoen’ nadert, worden patiënten momenteel opgeroepen om mee te doen aan het onderzoek. Patiënten met een tekenbeet kunnen zich via de website http://www.tekenradar.nl melden en de verwijderde teek opsturen.

(Bron: ZonNW, 7 mei 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.